„Czysta energia – przymus przyszłości”

06.11.2015 r. w Gimnazjum Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie odbyła się sesja „Czysta energia – przymus przyszłości”.

Celem spotkania było zwiększenie świadomości ekologicznej młodzieży oraz wyrabianie  postaw oszczędnego gospodarowania energią, dzięki czemu każdy może mieć swój wkład w ochronę środowiska.

            Spotkanie było podsumowaniem szeregu działań podejmowanych od maja 2015 roku w ramach realizacji projektu: „Działania promujące zwiększenie efektywności energetycznej oraz pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych”,  który dofinansowany był przez Urząd Miasta w Częstochowie.

W  ramach projektu zostały przeprowadzone  lekcje „Odnawialne i nieodnawialne źródła energii – zalety i wady”, warsztaty „Oszczędzamy wodę, światło i ciepło”, przygotowano plakaty oraz makiety przedstawiające różne  źródła energii i EKO dom, został opracowany dodatek ekologiczny do szkolnej gazety „Gim-PRESS” oraz  przeprowadzono konkurs szkolny „Czysta energia – przymus przyszłości”, którego zakończenie i podsumowanie odbyło się w czasie sesji. Dzięki dofinansowaniu projektu przez Urząd Miasta został zakupiony zestaw modeli energii odnawialnej, który służy jako pomoc dydaktyczna. Obchody  Dnia Ziemi i Dnia Ochrony Środowiska przebiegały pod  hasłem  „Z energią zmieńmy źródła”.

W spotkaniu brali udział zaproszeni goście:

  • Mariusz Ślęzański z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie, który w  swojej wypowiedzi przedstawił uczestnikom stan czystości powietrza w Częstochowie, źródła jego zanieczyszczeń
  • Aneta Myga z Biura Inżyniera Miejskiego z Urzędu Miasta Częstochowy, która opowiedziała o działaniach jakie są podejmowane przez nasze miasto w kierunku zmniejszenia zużycia energii
  • Katarzyna Śliwińska z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy
  • Paweł Wójcik z  Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy

Uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne „Historia „energetyki” oraz „Odnawialne i nieodnawialne źródła energii – zalety i wady”. W czasie sesji odbył się 3 etap konkursu „Czysta energia – przymus przyszłości” polegający na prezentacji przygotowanych wcześniej makiet obrazujących eko-dom lub różne źródła energii (wody, słońca, wiatru, atomu).

Oceny (pomysłowość i staranność wykonanej pracy oraz sposób prezentacji) dokonali zaproszeni goście. Na wynik ostateczny konkursu miały wpływ również punkty uzyskane za test sprawdzający wiedzę obejmującą zagadnienia:  1.Zalety i wady nieodnawialnych i odnawialnych źródeł energii. 2.Przyczyny i skutki globalnego ocieplenia. 3. Wymagania Unii Europejskiej odnośnie wdrażania odnawialnych źródeł energii(OZE). 4.Sposoby oszczędzania wody i energii w domu i w szkole.

            Wyniki konkursu:

1 miejsce: Paulina Prusek z klasy 2f

2. miejsce: Nikodem Jessa z klasy 1e

3. miejsce: Jakub Majchrzak z klasy 2c

4. miejsce: Nikola Molenda z klasy 2d

            Uczniowie z koła teatralnego pod kierunkiem pani Grażyny Mulicy przygotowali część artystyczną pt. „Światło”. Dekorację sesji przygotowała pani Anna Langier.

Organizacją spotkania, przygotowaniem prezentacji przez uczniów oraz konkursu zajęła się pani Ewa Skwara z pomocą pani Edyty Blachnickiej.

Pliki do pobrania