Jak zarządzać talentami? – podsumowanie Akademii Młodego Przedsiębiorcy

Uczniowie naszej szkoły pod opieką p.Małgorzaty Kaczmarek wzięli udział w podsumowaniu projektu Akademii Młodego Przedsiębiorcy.

O talentach, podnoszeniu kompetencji, konieczności ciągłego aktualizowania wiedzy i ciężkiej pracy rozmawiali słuchacze Akademii Młodego Przedsiębiorcy w Częstochowie podczas uroczystego zakończenia roku akademickiego. Wydarzenie odbyło się we wtorek 17 czerwca w Parku Przemysłowo-Technologicznym w Częstochowie.

Głównym tematem spotkania była debata ekspercka pt. „Jak zarządzać talentami w organizacji? Kompetencje i umiejętności młodych adeptów przedsiębiorczości” moderował  Prorektor ds. rozwoju i spraw studenckich Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej  – dr Marcin Lis.

W debacie udział wzięli: Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego – pan Andrzej Babczyński oraz Dyrektor Regionu Częstochowskiego Banku Zachodniego WBK- pan Mariusz Sipa. Podsumowania działania Akademii Młodego Przedsiębiorcy dokonał Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie – dr inż. Marcin Kozak. Studenci odebrali także dyplomy ukończenia pierwszego roku nauki w AMP.

Akademię Młodego Przedsiębiorcy w Częstochowie organizowała Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej we współpracy z Urzędem Miasta Częstochowy, Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Patronat nad inicjatywą objęła Loża Częstochowska Business Center Club.

 

W związku z olbrzymim zainteresowaniem uczniów częstochowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych projekt Akademii Młodego Przedsiębiorcy będzie kontynuowany w roku akademickim 2015/2016.