I Częstochowskie Forum Młodych „#Nauka. Lubię to” – Akademia im. Jana Długosza

 14. 06. 2016 r. uczniowie naszej szkoły -  Kamila Marciniak i Piotr Teperski uczestniczyli w I Częstochowskim Forum Młodych „ #Nauka. Lubię to” zorganizowanym przez Wydział Matematyczno – Przyrodniczy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Celem forum było:

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów,

- integracja i inspiracja środowiska naukowego ,

- kształcenie wśród uczniów umiejętności publicznych wystąpień,

- nawiązanie współpracy z Akademią im. Jana Długosza.

 

Uczniowie przedstawili krótką prezentację pt: „Wpływ wybranych substancji chemicznych na zdrowie człowieka”, przygotowaną pod kierunkiem p. Edyty Blachnickiej.

W ramach forum skorzystaliśmy z możliwości obejrzenia sal laboratoryjnych i bazy dydaktycznej Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego, ponadto uczestniczyliśmy w dwóch wykładach naukowych:

-  „Od zapomnianych barwników do materiałów funkcjonalnych dla elektroniki molekularnej – stare może być piękne” - prof. Adam Proń

- „Wody mineralne -  pić albo nie pić? -  prof. Rajmund Michalski.

Organizatorzy forum przygotowali nagrody dla szkół biorących czynny udział w spotkaniu. Nasza szkoła wylosowała voucher na wybrany wykład edukacyjny w roku szkolnym 2016/2017 prowadzony przez wykładowcę Instytutu Chemii, Ochrony  Środowiska i Biotechnologii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie