X Powiatowy Konkurs: Historyczno-Geograficzny „Skarby naszego regionu”

W dniu 2 grudnia 2016 r. w Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w Częstochowie odbył się X Powiatowy Konkurs Historyczno-Geograficzny „Skarby naszego regionu”.  Organizacją konkursu zajęły się panie: Grażyna Wyrwisz – Frajer, Anna Bergier, AgnieszkaCzubat.

                Konkurs poprzedziły warsztaty „Szukaj piękna na Jurze” dotyczące walorów krajobrazowych Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Uczniowie mieli za zadanie wykonać metodą collage plakat. Wykonane prace zostały zaprezentowane wszystkim uczestnikom.

                Celem konkursu było poszerzenie wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu, rozwijanie zainteresowań historią i geografią, poznawanie specyfiki własnego regionu, a szczególnie warowni
 i zamków na Szlaku Orlich Gniazd.

                W konkursie wzięło udział sześć drużyn: z Gimnazjum nr 12, Gimnazjum nr 16, Gimnazjum nr 18 w Częstochowie i Gimnazjum w Mstowie. Uczniowie rywalizowali w trzech konkurencjach: rozpoznawanie, na podstawie prezentacji multimedialnej, warowni jurajskich, rozwiązywanie testu wiedzy historyczno-geograficznej i wypełnianie krzyżówki geograficznej.

              Wyniki konkursu:
I miejsce- Gimnazjum w Mstowie
II miejsce – Gimnazjum nr 16 w Częstochowie
III miejsce- Gimnazjum nr 18 w Częstochowie
Wyróżnienie – Gimnazjum nr 12 w Częstochowie

                W przerwach między konkurencjami uczniowie zaprezentowane zostały wybrane legendy naszego regionu.  

          Uczniowie wykazali się dużą wiedzą geograficzno -  historyczną i z wielkim zaangażowaniem brali udział we wszystkich konkurencjach, warsztatach oraz z zainteresowaniem oglądali prezentacje multimedialne.

 

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie