Wzór zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego

zwolnienie_z_WF_.doc