Uwaga

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym przez Gminę Miasto Częstochowa, aplikowaniem o dofinansowanie projektu skierowanego dla uczniów/uczennic ze wszystkimi typami niepełnosprawności, zapraszamy rodziców uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami oraz wszystkie osoby zainteresowane przedmiotową tematyką na spotkanie, które odbędzie się 15.06.2015 r. o godzinie 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowa. Spotkanie będzie miało na celu przeprowadzenie konsultacji dot. zapotrzebowania na formy wsparcia objęte planowanym wnioskiem o dofinansowanie projektu. (...) Na spotkanie zapraszamy szczególnie rodziców uczniów Szkół Podstawowych oraz klas I i II Gimnazjów.

 

Z poważaniem
Magdalena Cierpiał
Podinspektor
Specjalistka ds. sprawozdawczości, monitoringu
i ewaluacji projektu pn."Szkoła bez barier"
 
Urząd Miasta Częstochowy
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju
tel. (034)- 3707-324