Obiady

 

ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2018  WPŁATY ZA OBIADY DOKONUJEMY NAJWCZEŚNIEJ

2 STYCZNIA 2018 ROKU

 

OBIADY OBIADY OBIADY

Warunkiem wpisania dziecka na listę dzieci żywionych jest dokonanie wpłaty i  dostarczenie wypełnionej deklaracji

Deklaracja jest do pobrania  i zwrotu w portierni szkoły podstawowej, świetlicy szkolnej, sekretariacie  

        WPŁATY ZA OBIADY PRZYJMOWANE  SĄ  WYŁĄCZNIE  NA KONTO

85 1030 1104 0000 0000 9316 9001

 do  dnia 3 każdego miesiąca

 w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka, klasa (SP lub Gimnazjum)

 

KOSZT OBIADÓW W MIESIĄCU

 

GRUDZIEŃ  WYNOSI:  15 X 3,50 = 52,50

 

NIEOBECNOŚCI dziecka zgłaszamy na e-mail  dozywianiesp53@o2.pl , telefonicznie  34 363 38 60 wew. 118; osobiście ;w sekretariacie szkoły

PODAJĄC IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA KLASĘ oraz SZKOŁĘ

 

Proszę nie wpłacać na obiady styczniowe 2018r. w grudniu .

 

Pliki do pobrania